dekolaser.ro

Garantie si service

Sc Magic Moment Events Srl în calitate de vânzător al produselor, asigură garanția produselor achiziționate de dumneavoastră.

Vă rugăm să luați la cunoștință dispozițiile prezentului Certificat de Garanție și să păstrați factura de achiziție, pentru eventuale reclamații privind lipsa de conformitate a produsului. Pentru orice reclamație, vă rugăm să ne trimiteți o sesizare în scris.

Informațiile și pictogramele privind compoziția și instrucțiunile de curățare și întreținere a produselor, se găsesc fie pe eticheta interioară a produselor, fie pe eticheta din carton atașată acestora, fie în descrierea produselor din pagina dedicată, pe dekolaser.ro. Acestea sunt specifice fiecărui tip de produs.

Vă rugăm să consultați semnificația pictogramelor, pentru a identifica modalitățile de întreținere/curățare specifice fiecărui tip de produs. în condiții normale de utilizare, produsele sunt garantate pentru orice defect de fabricație pe o perioada egală cu durata medie de utilizare.

Pentru acordarea garanției vă rugăm să consultați si să respectați instrucțiunile de curățare și întreținere specifice fiecărui produs.

Garanția devine inaplicabilă și Sc Magic Moment Events Srl nu poate fi făcută răspunzătoare de niciun fel de defect ce poate apărea datorită:

 • procesului de curățare/ spălare/ întreținere care nu respectă instrucțiunile specifice fiecărui produs, indicate conform celor de mai sus;
 • depozitării sau utilizării produselor în condiții de umiditate;
 • decolorării ca urmare a expunerii la soare sau alte surse puternice de căldură;
 • deteriorării;
 • reparării sau modificării făcute de persoane neautorizate;
 • uzurii normale a produsului;
 • utilizării în condiții improprii, incorecte, de către consumator, altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat.

Garanția comercială:

Sc Magic Moment Events Srl acordă consumatorului o garanție comercială independentă și suplimentară față de garanția acordată de lege. Garanția comercială nu acoperă lipsa de conformitate a produsului, neimputabilă consumatorului, existentă la momentul când au fost livrate produsele, pentru care se acordă garanția legală în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile associate acestora si cu cele ale Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului. Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garanția comercială adițională oferită prin prezentul Certificat de garanție.

 • Sc Magic Moment Events Srl asigură pentru produsele vândute o garanție comercială de 30 de zile calendaristice de la data cumpărării produselor, pentru deficiențe neimputabile consumatorului, cu condiția respectării recomandărilor de utilizare şi întreținere.
 • în cazul neconformității produsului, consumatorul are dreptul de a solicita Sc Magic Moment Events Srl repararea produsului, înlocuirea acestuia sau, după caz, restituirea contravalorii aferente produsului. în cazul unei reclamații, Sc Magic Moment Events Srl poate repara produsul, înlocui cu unul identic sau, dacă acesta nu este disponibil în stoc, cu un alt produs, cu posibilitatea plății sau restituirii unei diferențe de preț.
 • Daca Sc Magic Moment Events Srl constată că produsul nu poate fi reparat, va proceda la înlocuirea acestuia. în cazul în care produsul nu este disponibil iar consumatorul nu dorește înlocuirea produsului defect cu un alt produs Sc Magic Moment Events Srl va rambursa consumatorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data primirii reclamației scrise și a produsului în cauză.
 • Orice măsură reparatorie nu poate depăși 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința Sc Magic Moment Events Srl lipsa de conformitate a produsului.
 • Deteriorările produselor, cum ar fi, de exemplu: zgârieturile, petele, rupturile care nu au fost aduse la cunoștința Sc Magic Moment Events Srl în momentul recepționării produsului de către consumator, în vederea acordării garanției, nu sunt acoperite de garanție. Intervențiile neautorizate asupra produsului, nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și curățare, precum și utilizarea acestuia în alte condiții decât cele pentru care a fost conceput conduce la anularea garanției.